- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 25: Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học, ôn bài TĐN số 7

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 25: Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học, ôn bài TĐN số 7

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 26: Học bài hát: Tía nắng hạt mưa - ÂNTT: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn