- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Đại số: Đơn thức

Đại số: Luyện tập ( dạy trên trang cá nhân)

Hình học: Ôn tập chương II

 

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Đai số: Đơn thức đồng dạng ( tiết 1)

Hình học: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC

Đại số: Luyện tập : Đơn thức đồng dạng

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Đại Số: Tiết 56: Đa Thức

Hình học: Tiết 47,48:Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Đại số: Tiết 57: Cộng, trừ đa thức
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Đại số: Tiết 58: Đa thức một biến
Kiểm tra đánh giá kết quả học trực tuyến Đại số 7