- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Đại số: Công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai. ( GV dạy trên trang cá nhân)
Hình học: Luyện tập: Góc với đường tròn

Hình học: Tứ giác nội tiếp

 

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Đại số: Tiết 56: Luyện tập về công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.

Đại số: Tiết 56:Luyện tập về công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai (tiếp)

Đại số: Tiết 57, 58:Hệ thức Vi-et và ứng dụng. Luyện tập

Hình học: Tiết 48: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

 

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Đại số: Tiết 60,61: Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập

Hình học: Tiết 50,51:Độ dài đường tròn, cung tròn. Luyện tập

Hình học: Tiết 52, 53: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Luyện tập