- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Tiết 24 - 25: Vẽ theo mẫu: Lọ và quả

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 24: Vài nét về Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng

Tiết 24: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 25: VTT: Trang trí đầu báo tường