- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 26: Ôn tập chương 2: Dạy ôn tập bằng trắc nghiệm