- môn hóa học 8: Bài 31: Tính chất, ứng dụng của hidro

                               Bài 33: Điều chế hidro - phản ứng phân hủy

- môn hóa học 9: Bài 35: cấu tạo phân tử HCHC