- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Bài tập củng cố
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )

Tiết 26: Dạy học theo chủ đề “Thời tiết và khí hậu”