- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng ( GV ghi hình và gửi trong nhóm lớp)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020
Bài 49: Thực hành tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 44: Ôn tập chương VI và VII: Kỹ thuật điện
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Tiết 46: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà