- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 48: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Ôn tập chương 4

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 43: Lịch sử địa phương: An toàn khu Thái Nguyên - Thủ đô kháng chiến