- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 40: Phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 38: LS: Phong trào kháng chiến chống pháp những năm cuối thế kỉ XIX

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 39: Khởi nghĩa Yên Thế